Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Samorząd

Władze Miasta

B u r m i s t r z  S u l m i e r z y c 

Dariusz Dębicki 

Kontakt:
(62) 72-23-218 - sekretariat

Burmistrz przyjmuje interesantów codziennie w godzinach urzędowania. 


S e k r e t a r z
Karina Błaszczyk

Kontakt:
(62) 72-23-201 wew. 22

S k a r b n i k
Kamil Karbowiak

Kontakt:
(62) 72-23-201 wew. 30