Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Organizacje

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Nękane częstymi pożarami miasto, na które miała wpływ zwarta zabudowa oraz palne pokrycie domostw uświadomiło potrzebę zorganizowania ochrony przeciwpożarowej.

Z inicjatywy Reprezentacji Miejskiej w osobach: Zaremby; Gibasiewicza; Bolesława Kaszyńskiego; Długiewicza; Nawrockiego; Koźlickiego; Chmielewskiego; Teodora Gibasiewicza; Brysiewicza w dniu 19 lutego 1876 roku przedłożono do zatwierdzenia ówczesnym władzom Statut Dobrowolnej Straży Ogniowej w Sulmierzycach, który następnie został opublikowany w dniu 30 listopada 1876 roku w tygodniku powiatowym powiatu odolanowskiego.

Do gaszenia pożarów używano sikawek strażackich, z których ostatnia zachowała się do czasów współczesnych i jest przechowywana w strażnicy. Po II wojnie światowej Ochotnicza Straż Pożarna utrzymywała się z własnych składek oraz skromnych dotacji z Rady Miejskiej. Uzupełniała te fundusze organizując amatorskie przedstawienia teatralne oraz zawody strzeleckie.

W 1970 r. powołano drużynę żeńską, w której służące młode kilkunastoletnie dziewczyny zajmowały czołowe lokaty w zawodach strażackich powiatu krotoszyńskiego. Od 1966 roku wydzielona grupa strażaków pełniła funkcje służby przeciwpożarowej w miejscowym Terenowym Oddziale Obrony Cywilnej. Sekcja ta brała czynny udział w ćwiczeniach obrony cywilnej na terenie miasta, a także poza jego granicami.

Do gaszenia pożarów wykorzystywali strażacy :

- w 1943 sikawkę konną

- w 1959 r. jednostka otrzymała samochód bojowy typu „S” z pełnym wyposażeniem,

- w 1976 r. samochód „Żuk”

- w 1978 r. samochód operacyjny „STAR 286” z działkiem wodnym,

Obecne wyposażenie OSP to:

-  1985 r. samochód specjalny Star 266,odnowiony w 2007 r.

-  2006 r.samochód ratowniczy Ford ,

W dowód uznania społeczeństwo Sulmierzyc w roku 1946, 1977 oraz w 2007 ufundowało sztandary jednostce OSP. Sulmierzycka Ochotnicza Straż Pożrana była organizatorem min. ‘Majówki strażackiej oraz Powiatowych Zawodów Sikawek Konnych. Za swój wkład na rzecz ochrony ppoż. oraz całokształt działania jednostka została doceniona przez władze pożarnicze i została odznaczona m.in.Złotym Medalem za zasługi dla pożarnictwa, Złotym Znakiem Związku, Odznaką honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”

Władze OSP Sulmierzyce 
Szymon Matyba  – prezes 
Karol Gibasiewicz– wiceprezes

Wojciech Ostojski – naczelnik
Łukasz Kowalski - zastępca naczelnika
Tomasz Mazurkiewicz  – skarbnik

18 września 2021 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Sulmierzycach obchodziła jubileusz 145-lecia istnienia jednostki. Na uroczystości pojawiło się wielu znamienitych gości. Ważnym elementem uroczystości było poświęcenie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który to właśnie w jubileuszowym roku został zakupiony dla jednostki OSP Sulmierzyce.