Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: FUNDUSZE ZEWNĘTRZNE

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

BUDOWA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ CZTEROTOROWEJ WRAZ Z BIEŻNIĄ SPRINTERSKĄ ORAZ INFRASTRUKTURĄ LEKKOATLETYCZNEJ

Dnia 26 października br. Burmistrz Sulmierzyc Dariusz Dębicki podpisał umowę przyznającą dla Miasta Sulmierzyce dotację celową z Samorządu Województwa Wielkopolskiego w wysokości 160.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej czterotorowej wraz z bieżnią sprinterską oraz infrastrukturą lekkoatletyczną”. Na realizację inwestycji miasto przeznaczyło również środki w wysokości 500.000,00 zł z Rządowego Fundusz Inwestycji Lokalnych przeciwdziałania COVID-19.
W ramach prowadzonej inwestycji wybudowana zostanie bieżnia lekkoatletyczna o dł. 300m z czterema torami okrężnymi wokół istniejącego boiska sportowego „Orlik” oraz sprinterska o dł. 120m. Ponadto planuje się wykonanie zakola zachodniego z nawierzchnią z trawy naturalnej, w którym zostanie umieszczona skocznia do skoku wzwyż na nawierzchni z poliuretanu. W zakolu wschodnim umieszczone zostaną skocznia do skoku w dal i trójskoku z rozbiegiem jednokierunkowym z nawierzchni poliuretanowej oraz rzutnia do pchnięcia kulą z nawierzchnią z trawy naturalnej. Wykonawcą zadania została firma Mardo Sport Sp. z o. o. z Puszczykowa a jego koszt wyniesie ponad 1.300.00,00 zł.

 

 

 

RELACJA Z PRZEBIEGU INWESTYCJI