Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Pomocne Linki

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji

Urząd zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://www.sulmierzyce.pl/.

Dane teleadresowe jednostki:

 • Adres korespondencyjny: Urząd Miejski w Sulmierzycach , ul. Rynek11, 63-750 Sulmierzyce
 • Telefon: 627223201
 • Fax: 627223475
 • Do każdego stanowiska pracy można dodzwonić się wybierając nr wewnętrzny http://www.sulmierzyce.pl/kontakt.html
 • E-mail: um@sulmierzyce.pl
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach w ramach opracowanej przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji platformy ePUAP.  [ http://epuap.gov.pl/ ]
 • Adres skrytki odbiorczej Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach na E-Puap: /in8039fyvn/

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

W Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach dla strony www.sulmierzyce.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że:

strona internetowa www.sulmierzyce.pl
spełnia wymagania w 
93.64 %.

 

Ułatwienia na stronie internetowej:

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

 • Powiększanie czcionki
 • Podwyższony kontrast (Portal został zaprojektowany zgodnie z wymaganiami kontrastu opisanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Wszystkie elementy na stronie spełniają minimalne wymagania kontrastu koloru treści do tła. Powyższe Rozporządzenie ustaliło minimalny kontrast na poziomie 4,5:1.).
 • Wyposażenie w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki za pomocą skrótów klawiaturowych.
 • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.
 • Serwis urzędu został stworzony zgodnie ze standardami W3C oraz WCAG2.0, WAI-AA, HTML 5 w oparciu o mechanizmy ułatwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do publikowanych treści.

 

Dodatkowe ułatwienia na stronie internetowej lub w siedzibie Urzędu:

 • Osoba posiadająca trudności w komunikowaniu się może skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego (po uprzednim zgłoszeniu wizyty w Urzędzie )
 • Można także skorzystać z komunikacji drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej: um@sulmierzyce.pl lub Elektronicznej Skrzynki Podawczej na E-Puap:  Adres skrytki odbiorczej Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach na E-Puap: /in8039fyvn/

 

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 • Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Piotr Szubert - koordynator dostępności
 • E-mail: um@sulmierzyce.pl.
 • Telefon: 627223201

 

Procedura wnioskowo-skargowa:

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach nie spełnia wymagań zgodnych z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej. Budynek dostosowany zostanie do końca 2021 r.

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach.