Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: KULTURA

Koło Śpiewacze "Cecylia"

 Z ŻYCIA KOŁA ŚPIEWACZEGO "CECYLIA"

 

Sulmierzyckie Koło Śpiewacze „Cecylia” założone zostało 30 października 1892 r. Inicjatorem jego powstania byli: Feliks Woźny - pierwszy dyrygent i Dionizy Gendziorowski – pierwszy sekretarz chóru. Najważniejszym zadaniem jakie stawiało sobie koło, było pielęgnowanie polskiej tradycji w trudnych czasach zaboru pruskiego. Do chóru, który w 1892 r. przyjął pierwotną nazwę „Kółko Śpiewackie w Sulmierzycach” należało 28 mężczyzn. Organizacja posiadała własny statut. Ciekawostką może być przyjęty przez chórzystów sposób głosowania nad kandydaturami nowych członków. Wybór przeprowadzano w sposób tajny. Ten, kto był za kandydaturą danej osoby dorzucał ziarno jasnej fasoli, kto był przeciwny – dokładał ciemną fasolę. Takie sposób głosowania miał na celu uchronienie koła przed przyjmowaniem Niemców oraz ich zwolenników a także ochronę głosujących przed ewentualnymi szykanami ze strony zaborcy. Śpiewali w prywatnych mieszkaniach Próby chóru do 1900 r. odbywały się w mieszkaniu Stanisława Gregorowicza (Rynek). Między 1901 a 1958 r. chórzyści spotykali się w domu należącym do Stanisława Hempowicza. Od 1896 r. zespół należał do Wielkopolskiego Związku Śpiewaczego w Poznaniu. Rok później organizacja zakupiła sztandar, który dzisiaj znajduje się w Muzeum Regionalnym Ziemi Sulmierzyckiej. Chór posiada własny hymn, jest nim pieśń zatytułowana: „Na dolinie w pośród gór...”. W czasie zaboru przy kole prowadzone było konspiracyjne nauczanie historii i literatury polskiej. Od 1914 r. kółko śpiewacze miało charakter chóru koedukacyjnego. W 1938 r. chór przeprowadził kurs tańców narodowych. Można było na nim nauczyć się tańczyć poloneza, kujawiaka mazura czy krakowiaka. Sulmierzyczanie brali udział w wielkiej manifestacji patriotycznej w Zdunach, która odbyła się w 1939 r. tuż nad granicą niemiecką. W czasie okupacji hitlerowskiej działalność koła została zawieszona. Wznowiono ją 27 kwietnia 1946 r. W okresie 1946-1960 zespół liczył przeciętnie 50 osób. W 1960 r. dyrygentem chóru zostaje Tadeusz Lawrenz, który funkcję tą pełnił ponad 40 lat.

W 1997 r. koło otrzymało Złota Odznaka z Laurem.
W 1987 r. chór obchodził 95-lecie swego istnienia. Zorganizowano wówczas
przegląd zespołów śpiewaczych w którym uczestniczyło 8 chórów. Wielu
śpiewaków otrzymało złote, srebrne i brązowe odznaki Polskiego Związku
Chórów i Orkiestr do którego należy sulmierzycki zespół.
W 1995 r. chór „Cecylia” gościł w Sulmierzycach duński zespół LIMFJORD ze
Skive. Rok później miejscowi chórzyści, razem z orkiestrą dętą udali się z rewizytą
do Dani.
W czerwcu 1997 roku chórzyści śpiewali na Mszy św. odprawianej przez Ojca
Świętego Jana Pawła II podczas jego wizyty w Kaliszu.
W 1997 roku chór obchodzi Jubileusz 105- lecia istnienia.

Obecnie koło śpiewacze liczy 36 chórzystów. Zespół ma w swoim repertuarze
pieśni okolicznościowe, patriotyczne, piosenki ludowe biesiadne oraz utwory
religijne. Chór bierze aktywny udział w życiu kulturalnym, społecznym
południowej Wielkopolski, powiatu krotoszyńskiego oraz miasta Sulmierzyce.
Zespół działa przy Sulmierzyckim Domu Kultury. Prezesem koła jest Kazimierz
Kobusiński, dyrygentem Małgorzata Wysocka.
Prezesi Koła Śpiewaczego w latach 1892 – 2020
1. Feliks Woźny - nauczyciel – 1893
2. Paweł Hempowicz – kupiec – 1893-1895
3. Stanisław Hempowicz – kupiec – 1895-1896
4. ks. Stanisław Świderski – 1896 – 1897
5. ks. Andrzej Staniszewski – 1897-1899
6. ks. dr Wł. Gieburowski 1899-1902
7. ks. dziekan Jan Gałecki – 1902-1903
8. ks. Metody Kandulski – 1903 – 1904
9. ks. Jan Gałecki – 1904 – 1920
10. Feliks Gibasiewicz – kupiec – 1921-1923
11. Stanisław Trawiński – rolnik 1923-1935
12. Leon Cepa – kamieniarz 1935-1936
13. Stanisław Bernacki – krawiec – 1937-1948
14. Czesław Osięgłowski - pracownik umysłowy - 1949-1957
15. Stanisław Bernacki – krawiec – 1958-1963
16. Stefan Cepa – kamieniarz – 1964
17. Jan Rychłowski – prac. umysłowy – 1964-1965
18. Adam Łata – budowniczy – 1965-1989
19. Krystyna Niszkiewicz – nauczyciel – 1989-2000
20. Werner Orlikowski – pracownik umysłowy- 2001 – 2015
21. Kazimierz Kobusiński – historyk, nauczyciel - 2015
Dyrygenci Koła Śpiewaczego „Cecylia”
1. Feliks Woźny (nauczyciel) 1892-1899
2. Tadeusz Zapart (organista)1900- 1925
3. Józef Machnik (drogerzysta, muzyk) 1926-1937
4. Wacław Rogaliński – nauczyciel – 1938- 1939, 1946
5. Józef Sztukowski – muzyk – 1946-1947
6. Kazimierz Maciaszek – organista – 1947
7. Tadeusz Kraska - organista – 1948-1950
8. Kazimierz Maciaszek – organista – 1950-1956
9. Jan Pawlik i Kazimierz Maciaszek – organista
10. Józef Sztukowski – muzyk - 1958-1959
11. Tadeusz Kraska – organista – 1960
12. Tadeusz Lawrenz – muzyk, pracownik umysłowy – 1960- 2003
13. Monika Kierakowicz – muzyk, nauczyciel - 2003 – 2004
14. Małgorzata Wysocka – muzyk, nauczyciel - 2004 – 2005
15. Monika Matylak – muzyk, nauczyciel 2005- 2011
16. Małgorzata Wysocka - muzyk, nauczyciel 2011