Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Organizacje

KLUB EMERYTÓW I RENCISTÓW

Od 2003 r. w Sulmierzycach działa Klub Emerytów i Rencistów Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Należą do niego 37 osoby, w większości kobiety.  

Zadaniem koła jest integracja sulmierzyckiego środowiska seniorów oraz pobudzanie emerytów i rencistów do twórczego działania. Dotychczas zorganizowano spotkania świąteczno-noworoczne, wycieczki turystyczne po okolicy, ogniska, wyjazdy do teatru (Kalisz, Wrocław). Emeryci i renciści biorą także czynny udział w lokalnych uroczystościach patriotycznych i kulturalnych. Członkinie koła dwukrotnie brały udział w organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie konkursie „Senior z inicjatywą”. W przeglądzie tym uczestniczyły koła emerytów i rencistów z kilkunastu wielkopolskich gmin. Każde z nich prezentowało swoją działalność. Sulmierzyckie koło przedstawiło krótką inscenizację teatralną. Poszczególne członkinie przygotowało też domowej roboty nalewki, jedna z pań zaprezentowała drzewo genealogiczne swojej rodzinny, inna – własne robótki ręczne.

Władze Klub:
Wanda Januszkiewicz - prezes (tel. 62 722 32 68)
Daniela Kolasińska– zastępca prezesa
Maria Kurzawa – sekretarz
Danuta Wasilewska – skarbnik
Genowefa Dzięcioł - członek