Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: KULTURA

Sulmierzycka Orkiestra Dęta

 

Początki obecnej Orkiestry Dętej działającej przy Sulmierzyckim Domu Kultury sięgają 1935 r. Wtedy to ks. Florian Łodzik, wikariusz miejscowej parafii, powołał do życia orkiestrę przy Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży.   

Zadanie kapelmistrza pierwszego zespołu pełnił Franciszek Szajstek. Orkiestra działała do rozpoczęcia II wojny światowej. W czasie okupacji została rozwiązana. Po odzyskaniu wolności reaktywowano ją przy sulmierzyckiej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej. Kapelmistrzami orkiestry byli: Józef Machnik, Zbyszko Lawrenz, Józef Sztukowski. Opiekę nad orkiestrą sprawowało Towarzystwo Miłośników Ziemi Sulmierzyckiej oraz Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Sulmierzycach. Orkiestra działa do 1974 r. kiedy to powtórnie została zawieszona jej działalność. 

Dziewięć lat później, w 1983 r. reaktywowano orkiestrę przy Sulmierzyckim Domu Kultury. Kapelmistrzem został Zbyszko Lawrenz który szczególny nacisk położył na kształcenie młodzieży.  Wielu z młodych członków i członkiń orkiestry uczyło się od podstaw gry na instrumentach.    

Współpraca z miejscowym kołem śpiewaczym „Cecylia” zaowocowała w 1996 r. wspólnym wyjazdem do duńskiego Skive.

Do września 2000 r. orkiestrę prowadził Zbyszko Lawrenz. Pałeczkę kapelmistrza przejął od niego jego brat – Tadeusz Lawrenz, który prowadził orkiestrę do czerwca 2011 roku.  Obecnym dyrygentem sulmierzyckiej orkiestry jest  Piotr Lenartowicz.  

Orkiestra liczy ponad 30 osób.  Próby odbywają się raz w tygodniu w Sulmierzyckim Domu Kultury (piątek 20.00).  

W swoim repertuarze orkiestra posiada pieśni patriotyczne, marsze, utwory biesiadne, pieśni kościelne, kolędy. W sumie ponad 100 utworów. Zespół bierze udział w uroczystościach państwowych, gminnych i kościelnych odbywające się w Sulmierzycach i w okolicy. 

W ostatnich latach zespół dwukrotnie organizował w Sulmierzycach koncerty kolęd w których uczestniczyły orkiestry dęte z Krotoszyna, Kobylina, Odolanowa i Ostrowa Wlkp.  Orkiestra koncertuje podczas uroczystości państwowych i kościelnych w mieście i okolicy, także bierze udział w przeglądach i koncertach organizowanych w kraju i za granicą. Koncertowała w Danii w (1996 r.) na Węgrzech (2006 r.) podczas Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych

20 września 2008 r. w Sulmierzycka Okiestra Dęta obchodziła jubileusz 25 lecia swojej działalności. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym. Dalsze uroczystości odbywały się Sulmierzyckim Domu Kultury, podczas których orkiestranci zostali odznaczeni złotymi, srebrnymi i brązowymi odznaczeniami Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Odznaki wręczyli przedstawiciele Związku.Kapelmistrz orkiestry Tadeusz Lawernz odznaczony został Honorową Złotą Odznaką z Wieńcem Laurowym V stopnia. Złotą Odznaką Honorową III stopnia odznaczeni zostali:Idzi Kalinowski Burmistrz Miasta, Stryjak Hieronim, Banasiewicz Roman, Banasiewicz Ryszard, Grandyberek Mariusz, Orzeszyński Adam, Paduch Janusz. Srebrną Odznaką Honorową II stopnia odznaczeni zostali:Gibasiewicz Wojciech, Januszkiewicz Karol, Januszkiewicz Jarosław, Szubert Piotr. Brązową Odznaką Honorową odznaczeni zostali:Błaszczyk Marek, Garbacki Daniel, Hoffman Ryszard, Gruszczyński Marcin, Fabisiak Anna, Marszałek Jan, Moskalik Radosław, Stęczniewski Krzysztof, Krysmalski Janusz. Najmłodsi członkowie orkiestry otrzymali Honorowe dyplomy Oddziału PZChiO w Ostrowie Wlkp. Byli nimi:Bańczyk Anna, Błaszczyk Bartosz, Fornal Patryk, Ignaszkiewicz Karolina, Kierakowicz Natalia, Morawski Paweł.
Orkiestra z okazji swojego jubileuszu odegrała koncert, w którym to można było usłyszeć utwory z repertuaru orkiestry.Organizatorzy jubileuszu nie omieszkali podziękować mecenasom obchodów za wsparcie obchodów. Wszyscy otrzymali podziękowania ze zdjęciem orkiestry.

Zarząd orkiestry:
Mariusz Kaźmierczak– kapelmistrz 

Annra Harych - prezes
Radosław Moskalik - wiceprezes
Renata Morawska - skarbnik

Jarosław Januszkiewicz - członek zarządu
tel. Kontaktowy (62) 722 32 59