Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Nasze Miasto

Rys Historyczny

Rys historyczny Sulmierzyc czyli kilka wybranych faktów z dziejów miasta  prawa miejskie 

Sulmierzyce należą do najstarszych miast w Wielkopolsce. Historia i tradycja miasta sięga ponad 550 lat. Nazwa Sulmierzyce, według głoszonej legendy pochodzi od imienia „Sulimir” – prawdopodobnie założyciela pierwszej osady.

Na mocy dokumentu lokacyjnego z dnia 11 listopada 1457 roku wydanego przez starostę odolanowskiego Mikołaja Gruszczyńskiego, a zatwierdzonego przez króla Kazimierza Jagiellończyka, na terenie trzech wsi królewskich: Starych i Modnych Sulmierzyc oraz Granowic powstało miasto królewskie, lokowane na prawie magdeburskim.

Sulmierzyce były miastem o charakterze rolniczym. Większość mieszkańców utrzymywała się z uprawy roli, jednak systematycznie rosła liczba rzemieślników i tworzyły się cechy rzemieślnicze. Przygraniczne położenie powodowało, iż miasta nie omijały trudne sytuacje. W 1658 r. miasto dotknął wielki pożar. W czasie potopu szwedzkiego (1655-1660) przez Sulmierzyce przechodziły zarówno polskie, jak i szwedzkie wojska czyniąc dotkliwe szkody. Sulmierzyce znalazły się w zaborze pruskim, jednakże zawsze było to miasto o polskim charakterze. Mieszkańcy Sulmierzyc korzystali z każdej okazji, aby walczyć z wrogiem. Ofiarnie walczyli w powstaniach i na frontach wojen.

W czasie reformy terytorialnej w 1973 roku odebrano Sulmierzycom prawa miejskie. Jednak naciski ze strony mieszkańców doprowadziły do ich przywrócenia.

W 1984 r. Sulmierzyce w ogólnopolskim konkursie Mistrz Gospodarności uzyskały tytuł Wicemistrza Gospodarności, a w latach 1985 i 1986 tytuł Mistrza Gospodarności.

W 1988 roku, zostały odznaczone Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia ski. W latach osiemdziesiątych miasto uzbrojono w sieć wodociągowa i gazociągową, a w następnym dziesięcioleciu w sieć światłowodową.