Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Sport

SHODAN

Sekcja karate Shodan funkcjonuje w Sulmierzycach do początku 2011 roku i zrzesza miejscową młodzież. Grupa powstała z inicjatywy rodziców i sportowców, którzy dojeżdżali na treningi karate do innych miejscowości. Od roku 2014  powołano stowarzyszenie UKS SHODAN SULMIERZYCE, któremu przewodzi prezes Tomasz Duczmal. Treningi prowadzi Jarosław Adamski – trener I klasy Karate. Klub zrzesza młodzież szkolną, utalentowaną sportowo oraz z dysfunkcjami psycho-ruchowymi. Zawodnicy Shodana Sulmierzyce wywalczali i wywalczają tytuły mistrzowskie oraz pozycje medalowe w Mistrzostwach Świata , Europy i Polski. Powoływani są również do Kadry Wielkopolski Karate.  Corocznie uczestniczy w szkoleniach i obozach sportowych, oraz pokazach.