Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Organizacje

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI SULMIERZYCKIEJ

„Narody, które tracą pamięć, giną.”

Towarzystwo Miłośników Ziemi Sulmierzyckiej powstało 28 października 1958 r. Zostało one przekształcone z Komitetu Obchodów 500-lecia nadania praw miejskich Sulmierzycom.
Uroczystości te miały miejsce 17 i 18 sierpnia 1957 r.   

Dzięki staraniom Komitetu odbudowano wówczas pomnik Fabiana Sebastiana Klonowicza i powstało Muzeum Regionalne. Założycielami TMZS zostali: Leon Piątek, Zbysław Kozłowski, Jan Banasiewicz, Michał Worsztynowicz, Kazimierz Mazurkiewicz, Roman Szymański, Irena Lipińska, Marcin Pomykaj, Ludwik Stybaniewicz, Telesfor Kolasiński, Franciszek Horyza, Ignacy Woszczyński, Seweryn Szczepaniak, Leon Cepa, Franciszek Ostojski, Czesław Osięgłowski.

Pierwszym Prezesem Towarzystwa został Leon Piątek. Dzięki jego pracy i gorliwości Sulmierzyce mają muzeum, w którym znajdują się zebrane przez niego eksponaty i pamiątki. Leon Piątek był tez kierownikiem i kustoszem Muzeum Ziemi Sulmierzyckiej.

Zadaniem TMZS było i jest nadal propagowanie wiedzy o regionie, które realizowane jest w różnorakich formach. Przede wszystkim członkowie Towarzystwa współpracują z władzami i innymi organizacjami w celu upowszechniania kultury i oświaty, a szczególnie wiedzy o historii miasta, patronie Towarzystwa Fabianie Sebastianie Klonowiczu i jego renesansowej twórczości. Celem działalności Towarzystwa jest również ochrona zabytków i miejsc zabytkowych, Muzeum Regionalnego oraz powiększenie zbiorów muzealnych.

Od roku 1960 TMZS było opiekunem reaktywowanej Orkiestry Dętej pod kierownictwem muzyka  Józefa Sztukowskiego. Zespół uświetniał uroczystości kulturalne, miejskie i państwowe
a tradycja ta jest kontynuowana do dziś.

W 1971 roku Towarzystwu nadano Sztandar, który został poddany renowacji w 2015 roku.

W 2008 roku TMZS obchodziło jubileusz 50 – lecia swojej działalności. Kulminacyjnym punktem obchodów było uhonorowanie  Towarzystwa Miłośników Ziemi Sulmierzyckiej Kazimierza Mazurkiewicza tytułem „Honorowego Obywatela Miasta”.

W roku 2019 tytuł ten nadano podczas obchodów 60 – lecia Honorowej Prezes Towarzystwa Pani  Marii Jędrzejczak – Przyłuckiej.

Kontynuatorami dzieła Leona Piątka byli kolejni prezesi: Telesfor Kolasiński, Teresa Banasiewicz, Adam Łata, Marek Talarczyk, Maria Jędrzejczak – Przyłucka. Siedziba organizacji mieści się w Sulmierzyckim Domu Kultury.

Towarzystwo już przez ponad 60 lat promuje kulturę naszej małej ojczyzny oraz krzewi wiedzę o dziejach Sulmierzyc.    


Skład Zarządu TMZS:                                                                                 

Prezes:              

Z -ca prezesa:       Elżbieta Krenz

Skarbnik:            Agnieszka Gibasiewicz

Sekretarz:            Daniel Kulawski

Z -ca Sekretarza: Karolina Zaborek – Kulawska

Członkowie:        Katarzyna Dębicka

                             Kamil Łopuszyński

                             Małgorzata Wysocka 

 

Siedziba:

Sulmierzycki Dom Kultury

ul. Strzelecka 10, 63-750 Sulmierzyce

Tel. 728 473 197/62 722 34 80

e-mail: muzeumsulmierzyce@wp.pl