Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Sport

UKS "OLIMPIJCZYK"

Uczniowski Klub Sportowy "Olimpijczyk" powstał w 2014 roku i jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów Zespołu Szkół Publicznych im. Sebastiana Fabiana Klonowicza w Sulmierzycach, uczniów innych szkół, rodziców, nauczycieli i sympatyków zapasów.

Treningi prowadzone są na sali zapaśniczej przy os. Ciechańskiego.

Treningi odbywają się 3 razy w tygodniu od godziny 17.15 do 18.30 prowadzone są przez trenera Rafała Patalasa.

Celem Klubu jest:
1. Planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.
2. Angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowym.
3. Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim.
4. Organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej.
5. Organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych.
6. Organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego.
7. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru ich osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
8. Popularyzacja zapasów w stylu wolnym, klasycznym, zapasach kobiet, sumo.
9. Uzyskanie dobrych rezultatów w zawodach sportowych.
10. Organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych.
11. Organizacja i prowadzenie obozów sportowo-rekreacyjnych.