Oto logo strony. Piękne ono jest

Dotacja na wymianę pieców z budżetu Miasta

Ocena 0/5

Urząd Miejski w Sulmierzycach informuje, że istnieje możliwość uzyskania dotacji celowej z budżetu Miasta Sulmierzyce na pokrycie kosztów udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w budynkach lub lokalach mieszkalnych na terenie miasta Sulmierzyce.

  • Wysokość dopłaty wynosi 50% kosztów poniesionych na wymianę starego pieca węglowego na inne proekologiczne źródło ciepła – jednak nie więcej niż 3 tys. zł,
  • Stary pozaklasowy kocioł węglowy może być wymieniony na ogrzewanie gazowe, ogrzewanie elektryczne, ogrzewanie olejowe, pompy ciepła, kocioł opalany paliwem stałym, który spełnia kryteria określone w regulaminie.
  • Dotacja może być przeznaczona tylko i wyłącznie na:

- zakup i montaż nowego systemu ogrzewania

- zakup, montaż, wymianę lub modernizację instalacji grzewczej wraz z grzejnikami lub przystosowanie pomieszczenia, związanych z instalacją nowego systemu ogrzewania;

- likwidację, modernizację lub budowę systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania

  • Dotacja udzielana jest w formie refundacji kosztów wymiany źródła ciepła, tj. wypłata środków może nastąpić dopiero po realizacji opisanej we wniosku zmiany systemu ogrzewania i po prawidłowym udokumentowaniu wykonanych prac i poniesionych kosztów.
  • Dotacja nie będzie udzielana na urządzenia i materiały zakupione przed datą zaakceptowania wniosku, tzn.- przed podpisaniem umowy.
  • Dotacja udzielana jest na wniosek, do którego należy dołączyć m.in.: dokument potwierdzający tytuł prawny do władania nieruchomością; zgodę pozostałych współwłaścicieli (dotyczy współwłasności),
  • Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z udzieleniem dotacji.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski można składać do dnia 30 czerwca każdego roku w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach w godzinach pracy Urzędu.

REALIZACJA DOPŁATY

  • Po złożeniu wniosku następuje jego weryfikacja, w celu sprawdzenia jego prawidłowości i kompletnego wypełnienia;
  • Po prawidłowej weryfikacji wniosku zostanie podpisana umowa o  przydzieleniu dofinansowania.

ROZLICZENIE DOTACJI

Szczegółowych informacji w sprawie udziela Pani Martyna Trawińska pod nr  tel. 62 722 32 21 wew. 25.

ZAŁĄCZNIKI:

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności