Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Dla Mieszkańca

Dane Teleadresowe

URZĄD MIEJSKI W SULMIERZYCACH
ul. Rynek 11,  63-750 Sulmierzyce
woj. wielkopolskie
GODZINY PRACY URZĘDU:
PONIEDZIAŁKI OD GODZ. 7:30 DO GODZ. 16:00
OD WTORKU DO CZWARTKU OD GODZ. 7:30 DO GODZ. 15:30
PIĄTKI OD GODZ. 7:30 DO GODZ. 15:00
CENTRALA:

(62) 722-32-01, (62) 722-32-25,(62) 505-80-45
SEKRETARIAT BURMISTRZA
(62) 722-32-18
BURMISTRZ DARIUSZ DĘBICKI

664 425 203
Burmistrz przyjmuje interesantów codziennie w godzinach urzędowania.
FAX: (62) 722-34-75
E-MAIL: um@sulmierzyce.pl
www.sulmierzyce.pl
Rachunek bankowy Urzędu Miejskiego: Bank Spółdzielczy
Nr 45 8410 1013 0000 0866 2000 0001 

NIP GMINA MIEJSKA  621 16 94 072

NIP URZĘDU MIEJSKIEGO 621-13-97-701

SKRZYNKA EPUAP:  /in8039fyvn/SkrytkaESP


  Wykaz telefonów wew. i adresów e mail:

 • Karina Błaszczyk - sekretarz miasta - wew.22 - e-mail sekretarz@sulmierzyce.pl
 • Kamil Karbowiak - skarbnik miasta - wew. 30 - e-mail skarbnik@sulmierzyce.pl
 • Agnieszka Paulińska - stanowisko ds. wymiaru podatku i obsługi burmistrza  - wew. 34 - e-mail podatki@sulmierzyce.pl
 • Beata Mączak - stanowisko ds. obsługi rady i promocji miasta - wew. 34 - e-mail um@sulmierzyce.pl
 • Izabela Matyba - stanowisko ds. księgowości budżetowej - wew. 32
 • Wioleta Górska - stanowisko ds. księgowości budżetowej i płac - wew. 31
 • Martyna Trawińska - stanowisko ds. rolnictwa i ochrony środowiska -  wew. 25,  e-mail ochronasrodowiska@sulmierzyce.pl
 • Piotr Szubert - stanowisko ds. budownictwa i inwestycje - wew. 24,  e-mail inwestycje@sulmierzyce.pl
 • Małgorzata Krenc - stanowisko ds. obrony cywilnej, oświaty- wew. 36,  e-mali oc@sulmierzyce.pl, oswiata@sulmierzyce.pl
 • Mariola Matylak - stanowisko ds.działalności gospodarczej i windykacji podatkowej, obsługi kasy - wew. 29, e-mail  dzialgosp@sulmierzyce.pl 
 •   - stanowisko ds. dróg i oświetlenia ulicznego - wew. 37, e-mail drogi@sulmierzyce.pl
 • Urszula Sobierajska - stanowisko ds. dowodów osobistych i ewidencji ludności i USC - wew. 23, e-mali usc@sulmierzyce.pl
 • Marcin Lis - stanowisko - informatyk, pozyskiwanie środków zewnętrznych - wew. 26 e-mail marcin.lis@sulmierzyce.pl
 • Jakub Małecki - radca prawny - dyżuruje w Urzędzie Miejskim w czwartki od godz 8.00 do 12.00
 •  Irena Rękosiewicz - Radna Powiatu Krotoszyńskiego tel. 511-428-608

 • Telefony i adresy jednostek podległych miastu:

  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce 
  tel. 62 720 91 34, 627 209 134, - e-mail mops@sulmierzyce.pl
  Kierownik: Dorota Woźniak

  Zakład Usług Komunalnych, ul. Starokościelna 3, 63-750 Sulmierzyce
  tel. 62 7223 163, e-mail zuk@sulmierzyce.pl
  Kierownik: Ireneusz Knychała tel. 602 497 459
  Oczyszczalnia ścieków: tel. 668 40 37 56
  Wodociąg: tel. 668 40 37 54

  Muzeum Regionalne Ziemi Sulmierzyckiej, Rynek 1 , 63-750 Sulmierzyce
  tel. kom. 728 473 194, e-mail : muzeum@sulmierzyce.pl
  Dyrektor: Elżbieta Krenz

  Sulmierzycki Dom Kultury, ul. Strzelecka 10, 63-750 Sulmierzyce
  tel. 62 7223 259, e-mail  sdk@sulmierzyce.pl
  Dyrektor: Edyta Jachimowska

  Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Strzelecka 10, 63-750 Sulmierzyce
  tel. 62 7223 372,  e-mail biblioteka@sulmierzyce.pl
  Dyrektor: Elżbieta Pawlik

  Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 2, 63-750 Sulmierzyce
  tel. 62 7223 209 e-mail zespolszkol@sulmierzyce.pl
  Dyrektor: Beata Koprowska


  Przedszkole Publiczne, ul. Klonowicza 17, 63-750 Sulmierzyce
  tel. 62 7223 254 e-mail przedszkole@sulmierzyce.pl
  Dyrektor: Katarzyna Płonka

  Biuro terenowe Związku Międzygminnego EKO SIÓDEMKA, ul. Rynek 11, 63-750 Sulmierzyce
  tel. 533-914-073 e-mail: sulmierzyce@eko7.krotoszyn.pl