Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 15 czerwca 2024
Imieniny: Jolanta, Wiola, Wit
pochmurno
22°C

Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi

ROK 2023

Burmistrz Sulmierzyc ogłasza konsultacje  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz miasta Sulmierzyce.

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

- rozpoczęcie konsultacji – 17.10.2023r.

- zakończenie konsultacji – 31.10.2023 r.

Forma konsultacji: konsultacje pisemne

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i inne podmioty pożytku publicznego działające na terenie miasta Sulmierzyce, w zakresie określonym w ustawie                 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Opinie i uwagi organizacji pozarządowych i innych podmiotów pożytku publicznego zgłoszone na załączonej ankiecie w czasie konsultacji, tj. do dnia 31.10.2023 r. należy kierować na adres: Urząd Miejski ul. Rynek 11 63-750 Sulmierzyce lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : usc@sulmierzyce.pl w przypadku pytań nr telefonu  62 7223 201 wew.23.

Uzasadnienie: Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale nr XXXVI/217/2010 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 26.10.2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Program współpracy

Ankieta

ROK 2022 

Burmistrz Sulmierzyc ogłasza konsultacje  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz miasta Sulmierzyce.

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

- rozpoczęcie konsultacji – 12.10.2022r.

- zakończenie konsultacji – 27.10.2022 r.

Forma konsultacji: konsultacje pisemne

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i inne podmioty pożytku publicznego działające na terenie miasta Sulmierzyce, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Opinie i uwagi organizacji pozarządowych i innych podmiotów pożytku publicznego zgłoszone na załączonej ankiecie w czasie konsultacji, tj. do dnia 27.10.2022r. należy kierować na adres: Urząd Miejski ul. Rynek 11 63-750 Sulmierzyce lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : usc@sulmierzyce.pl w przypadku pytań nr telefonu 62 7223 201 wew.23.

Uzasadnienie: Konsultacje przeprowadza się wg zasad określonych w uchwale nr XXXVI/217/2010 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 26.10.2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY

ANKIETA

 

Burmistrz Sulmierzyc ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2022 zadania publicznego pn. „Aktywny senior”.

Treść ogłoszenia

Oferta - wzór

Oświadczenie o braku zobowiązań wobec budżetu jst

Sprawozdanie - wzór

 

Burmistrz Sulmierzyc zaprasza przedstawicieli organizacji do udziału w pracy Komisji do oceny ofert składanych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert „Aktywny senior” na 2022 rok.

W związku z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 ze zm.) Burmistrz Sulmierzyc, uprzejmie prosi o zgłaszanie swoich przedstawicieli do pracy w Komisji do oceny ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert  „Aktywny senior” w  2022 rok.

Informacje ogólne:

1) Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie 2 członków do Komisji Konkursowej, spośród  kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2020r.poz.1057 ze zm.).

2) Zgłoszenia do udziału w pracach Komisji Konkursowej powinno być podpisane przez zainteresowaną osobę oraz upoważnione osoby reprezentujące organizację zgłaszającą kandydata.

3) Każda z organizacji pozarządowych  lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2020r.poz.1057 ze zm.) może zgłosić 2 kandydatów

4) Kandydaci, zgłaszani do udziału w pracach komisji, wpisywani są na listę osób uprawnionych do powołania w skład Komisji Konkursowej.

5) Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z jego uczestnictwem w komisji.

6) Wyboru osób wskazanych przez przedstawicieli organizacji pozarządowych na członka do pracy w komisji konkursowej dokonuje się na podstawie losowania z wszystkich kandydatów.

7) Udział w  pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu Komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

8) Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 (Dz.U.z 2020r.poz.1057 ze zm.),  jeżeli:

1) żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej lub

2)  wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub

3)  wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.”ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020r.poz.1057 ze zm.)

Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji Konkursowej należy dokonać do 02.08.2022 r. godz.1500 na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu zgłoszeniowym i złożyć w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach ul. Rynek 11,w punkcie podawczym pokój nr 5.

Spotkanie zgłoszonych kandydatów do oceny ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w otwartym konkursie ofert na 2022 rok odbędzie się 3.08.2022 r. w  sali narad Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach  o godz. 11.00.

Burmistrz Sulmierzyc
/-/ Dariusz Dębicki

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ORAZ OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Burmistrz Sulmierzyc informuje, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego :

  • Rodzaj zadania publicznego: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, rencistów, seniorów pn.”Aktywny Senior” w 2022 roku wybrano Klub Emerytów i Rencistów ul. Strzelecka 10,63-750 Sulmierzyce ;
  • Przyznana kwota dotacji 18.000,00 zł.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ROK 2021

Burmistrz Sulmierzyc ogłasza konsultacje  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz miasta Sulmierzyce.

Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

- rozpoczęcie konsultacji – 08.10.2021r.

- zakończenie konsultacji – 22.10.2021 r.

Forma konsultacji: konsultacje pisemne

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i inne podmioty pożytku publicznego działające na terenie miasta Sulmierzyce, w zakresie określonym w ustawie     o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Opinie i uwagi organizacji pozarządowych i innych podmiotów pożytku publicznego zgłoszone na załączonej ankiecie w czasie konsultacji, tj. do dnia 22.10.2021r. należy kierować na adres: Urząd Miejski ul. Rynek 11 63-750 Sulmierzyce lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : usc@sulmierzyce.pl w przypadku pytań nr telefonu 62 7223 201 wew.23.

ANKIETA

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY

I. Przedmiot konsultacji

Przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu programu współpracy miasta Sulmierzyce na rok 2021, z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o, których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

II. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

- rozpoczęcie konsultacji – 08.10.2020 r.

- zakończenie konsultacji – 22.10.2020 r.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i inne podmioty pożytku publicznego działające na terenie miasta Sulmierzyce, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Opinie i uwagi organizacji pozarządowych i innych podmiotów pożytku publicznego zgłoszone na załączonej ankiecie w czasie konsultacji, tj. do dnia 22.10.2020r. należy kierować na adres: Urząd Miejski ul. Rynek 11 63-750 Sulmierzyce lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : usc@sulmierzyce.pl w przypadku pytań nr telefonu 62 7223 201 wew.23.

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY

ANKIETA

 

ROK 2020

I. Przedmiot konsultacji

Przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu programu współpracy miasta Sulmierzyce na rok 2020, z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o, których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

II. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

- rozpoczęcie konsultacji – 11.10.2019 r.

- zakończenie konsultacji – 25.10.2019 r.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i inne podmioty pożytku publicznego działające na terenie miasta Sulmierzyce, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Opinie i uwagi organizacji pozarządowych i innych podmiotów pożytku publicznego zgłoszone na załączonej ankiecie w czasie konsultacji, tj. do dnia 25.10.2019r. należy kierować na adres: Urząd Miejski ul. Rynek 11 63-750 Sulmierzyce lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : usc@sulmierzyce.pl w przypadku pytań nr telefonu 62 7223 201 wew.23.

 

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY

ANKIETA

 

ROK 2019

I. Przedmiot konsultacji

Przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu programu współpracy miasta Sulmierzyce na rok 2019, z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o, których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

II. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

- rozpoczęcie konsultacji – 19.11.2018 r.

- zakończenie konsultacji – 26.11.2018 r.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i inne podmioty pożytku publicznego działające na terenie miasta Sulmierzyce, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Opinie i uwagi organizacji pozarządowych i innych podmiotów pożytku publicznego zgłoszone na załączonej ankiecie w czasie konsultacji, tj. do dnia 26.11.2017r. należy kierować na adres: Urząd Miejski ul. Rynek 11 63-750 Sulmierzyce lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : usc@sulmierzyce.pl w przypadku pytań nr telefonu 62 7223 201 wew.23.

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY

ANKIETA

ROK 2018

Konsultacje społeczne programu współpracy miasta Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia   24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

I.Przedmiot konsultacji

Przedstawienie organizacjom pozarządowym projektu programu współpracy miasta Sulmierzyce na rok 2018,z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o, których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

II. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji.

- rozpoczęcie konsultacji – 31.10.2017 r.

- zakończenie konsultacji – 10.11.2017 r.

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i inne podmioty pożytku publicznego działające na terenie miasta Sulmierzyce, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Opinie i uwagi organizacji pozarządowych i innych podmiotów pożytku publicznego zgłoszone na załączonej ankiecie w czasie konsultacji, tj. do dnia 10.11.2017r. należy kierować na adres: Urząd Miejski ul. Rynek 11 63-750 Sulmierzyce lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres : usc@sulmierzyce.pl w przypadku pytań nr telefonu 62 7223 201 wew.23.

Burmistrz Sulmierzyc
/-/ Dariusz Dębicki

PROJEKT PROGRAMU WSPÓŁPRACY

ANKIETA

 

 ROK 2017

W związku z koniecznością uchwalenia programu współpracy miasta Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 proszę o przedstawienie uwag i wniosków w sprawie załączonego projektu  w terminie do  08.11.2016r.

Zgodnie z uchwałą nr XXXVI/217/2010 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Miasta Sulmierzyce ogłasza, co następuje:

W dniach od 20.10.2016r. do 08.11.2016. poddaje się konsultacjom projekt Rocznego Programu współpracy Miasta Sulmierzyce na rok 2017 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 239 ze zm. ) na rok 2017.

Opinie dotyczące w/w projektu Programu współpracy należy złożyć w formie pisemnej z wykorzystaniem załączonego formularza do Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach lub przesłać drogą elektroniczną w terminie do dnia 08.11.2016r. na adres e-mail:usc@sulmierzyce.pl.

Sprawa konsultacji prowadzona jest w pokoju nr 2  tel.62 7223 201 wew.23.

Otwarte spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych z możliwością składania opinii i uwag odbędzie się w dniu 09.11.2016r. o godz.12 00  w sali narad Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach.

Burmistrz Sulmierzyc
/-/ Dariusz Dębicki

 

Projekt programu współpracy na 2017 rok
ANKIETA

Program współpracy na 2017 rok

 

 

ROK 2016

Uchwała Nr XIII/86/2015 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy miasta Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"

Treść uchwały

Informacja Burmistrza Miasta sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy miasta Sulmierzyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

Zgodnie z uchwałą nr XXXVI/217/2010 Rady Miejskiej w Sulmierzycach  z dnia 26 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub z organizacjami i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Miasta Sulmierzyce ogłasza, co następuje:

W dniach od 03.11.2015r. do 13.11.2015r. poddaje się konsultacjom projekt Rocznego Programu współpracy Miasta Sulmierzyce na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.z 2010 nr 234,poz.1536 j.t.) na rok 2016.

Opinie dotyczące w/w projektu Programu współpracy należy złożyć w formie pisemnej z wykorzystaniem załączonego formularza do Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach lub przesłać drogą elektroniczną w terminie do dnia 13.11.2015r. na adres e-mail:usc@sulmierzyce.pl.

Sprawa konsultacji prowadzona jest w pokoju nr 2  tel.62 7223 201 wew.23.

Otwarte spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych  z możliwością składania opinii i uwag odbędzie się w dniu 13.11.2015r. o godz.12 00  w sali narad Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach.

                    p.o. Burmistrza Miasta
                       /-/ Andrzej Budny

ANKIETA

Projekt Programu Współpracy na 2016 rok

 

 

Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.