Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Dla Mieszkańca

UZGODNIENIA PRAC REMONTOWYCH Z KONSERWATOREM ZABYTKÓW

Decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu nr WD 4151-692/46R/2007/2008 z dnia 14 sierpnia 2008 roku Historyczny układ urbanistyczny Miasta Sulmierzyce został wpisany do rejestru zabytków pod numerem 688/Wlkp/A.

Skutkiem tej decyzji przed podjęciem wszelkich prac budowlanych, konserwatorskich, restauratorskich planowanych do realizacji na obszarze miasta Sulmierzyce, należy zastosować odpowiednią procedurę oraz uzyskać na nie zgodę Konserwatora Zabytków.

Przykładowe prace remontowe, na których wykonywanie należy uzyskać zgodę Konserwatora:

• wymiana okien lub drzwi

• remont dachu

• docieplenie budynku

• malowanie elewacji budynku

• montaż instalacji OZE

• montaż instalacji na elewacji budynku

• wymiana ogrodzenia

• montaż szyldów, reklam

• remont schodów

Przykładowe obostrzenia wynikające z ochrony konserwatorskiej:

• konieczność stosowania odpowiednich materiałów

• dobór kolorystyki historycznie właściwej dla stylu budynku

• konserwacja zabytkowego detalu architektonicznego zgodnie z programem prac konserwatorskich

Ponadto przypominamy, że przeprowadzenie wyżej wymienionych prac remontowych obliguje właściciela budynku do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy lub robót budowlanych w Starostwie Powiatowym w Krotoszynie. Ponadto informujemy, że przy prowadzeniu prac, podczas których zajęty zostaje pas drogowy drogi gminnej należy uiścić opłatę zgodnie ze stawkami określonymi w Uchwale Nr XI/72/2019 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 17 grudnia 2019 roku.