Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Zabytki

Kościoły

Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  Początki parafii rzymsko-katolickiej w Sulmierzycach sięgają dwunastego stulecia. Pierwsza świątynia na terenie obecnego miasta nosiła wezwanie Wszystkich Świętych i stała w okolicy  skrzyżowania ulicy Starokościelnej i Piotra Zielezińskiego.   

W 1457 r. po nadaniu Sulmierzycom praw miejskich zbudowano nowy kościół przy rynku.Pełnił on rolę kościoła szpitalnego, nazywany był potocznie kościołem św. Anny. Świątynia spłonęła ok. 1570 r.  Na jego miejscu powstał drewniany kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Wojciecha  W 1665 r. król Jan Kazimierz przypisał mu folwarczny majątek. W 1570 r. podjęto decyzję o budowie na miejscu pierwszego kościoła w mieście (ul. Starokościelna i Zielezińskiego) nowej świątyni która służyła wiernym do 1825 r. W 1868 r. na miejscu gdzie obecnie znajduje się kościół parafialny powstała świątynia pw. Wniebowzięcia NMP. Została ona konsekrowana przez biskupa Józefa Cybichowskiego. W 1893 r. kościół uznany został jako parafialny, spłonął w 1878 r.   

Obecny kościół
Obecny neobarokowy kościół parafialny pw. Wniebowzięcia NMP zbudowano w tym samym 1878 r. Długość kościoła to 44,56 m, szerokość – 20,83 m, wysokość – 12 m. Kościół posiada 40. metrową wieżę wznoszącą się nad głównym wejściem.     Nawę główną od dwóch naw bocznych oddziela osiem filarów. Nad prezbiterium znajduje się mała wieżyczka pokryta cynkiem, w której zawieszony jest dzwon - sygnaturka. Szczyty kościoła są wykończone piaskowcem, a ich końce ozdobione obeliskiem. Wejście do kościoła zdobi portal spoczywający na dwóch słupach, również z piaskowca. Za prezbiterium na zewnętrznej stronie kościoła znajduje się wnęka w której umieszczono figurę Matki Bożej. Kościół został konsekrowany przez księdza arcybiskupa Floriana Stablewskiego w 1895 r.  W główny ołtarzu umieszczona została kopia cudownego obrazu Matki Boskiej Szkaplerznej z  Borku Wlkp. (1634 r.). Jego fundatorką była Zofia Marcinkowicz - matka ówczesnego księdza  proboszcza - Wojciecha Marcinkowicza.Po lewej stronie znajduje się ołtarz św. Walentego, po prawej - ołtarz św. Fabiana i Sebastiana. Na filarach zobaczyć można późnogotycką rzeźbę z pocz. XVI w. i wczesnobarokowy krucyfiks z pocz. XVII w. (z lewej). Epitafia w kruchcie przypominają czterech tutejszych proboszczów. W kościele, po lewej stronie ołtarza głównego znajduje się zabytkowy ołtarz św. Anny i Różańca Świętego. Uratowano go z dawnego spalonego kościoła. Ołtarz gruntownie odnowiono w 1882 r. kosztem sulmierzyckiego Magistratu i Cechu Szewskiego. Do II wojny światowej kościół posiadał cztery dzwony. Zostały one zagrabione przez okupanta i wywiezione z Sulmierzyc. Przed kościołem stoi pomnik z 1978 r. poświęcony św. Florianowi – patronowi strażaków. Został on postawiony w 100 lat po spaleniu się dawnej świątyni. Druga figura z 1996 r. przedstawia św. Józefa – patrona diecezji kaliskiej.  

Poewangelicka świątynia
W Sulmierzycach znajduje się drugi kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa. Przez wiele lat modlili się w nim ewangelicy mieszkający w Sulmierzycach. Dzisiaj świątynia służy parafii rzymsko-katolickiej, pełni rolę kościoła przedpogrzebowego.