Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Zabytki

Sulmierzycki Ratusz

Na sulmierzyckim rynku znajduje się unikatowy drewniany ratusz z 1743 r. Zaliczany jest on do zabytków klasy zerowej. Ratusz uważany jest za jedyny tego typu obiekt w Europie.   

W najstarszych dokumentach historycznych dotyczących Sulmierzyc nie można znaleźć żadnych informacji dotyczące najdawniejszych siedzib władz miejskich. Ratusz oddany został do użytku najprawdopodobniej 3 czerwca 1743. Taka data widnieje na jego portalu oraz chorągiewce zamontowanej na wieżyczce. Pierwszy dokument wspominający o istnieniu budowli datowany jest na 1765 r. Należy sądzić, że również przed 1743 r. w Sulmierzycach istniał jakiś obiekt w którym swoją siedzibę miały władze miejscowości. 

Ratusz zlokalizowany został w środku miejscowego rynku. Drewniane ściany piętrowej budowli pokryte zostały tynkiem i pomalowane na biało. Dwubiegunowe schody prowadzące na piętro znajdują się na zewnątrz obiektu. Czterospadowy dach kryty gontem zwieńczony został wieżyczką. Z trzech stron ratusz otaczają podcienia wsparte na dębowych słupach.

Na parterze znajdowało się dawne archiwum i lamus czyli skarbiec przystosowany do przechowywania dokumentów, pieczęci, wzorów wag i miar obowiązujących w dawnych czasach. W ratuszu mieścił się także areszt miejski. Na piętrze swój pokój miał burmistrz Sulmierzyc, znajdowała się tam także sala posiedzeń rady miejskiej.

W swojej ponad 260-letniej historii ratusz był kilkakrotnie przebudowywany. Próbowano także zadecydować o jego rozebraniu i wzniesieniu na miejscu ratusza murowanego budynku. Plany te jednak nie zostały wprowadzone w życie. 

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości obok ratusza powstał pomnik Serca Jezusowego -  stanowiący wotum wdzięczności za wyzwolenie miasta spod niewoli zaborców. Figura Jezusa wieńcząca pomnik i cokół, na którym ona stała zniszczone zostały przez hitlerowców w trakcie okupacji. Jednak tablice z pomnika zachowały się i znajdują się w  Muzeum w ratuszu.

Po II wojnie światowej w ratuszu znalazły swoją siedzibę organizacje młodzieżowe i sportowe. Były tam też magazyny, biblioteka, świetlica.

Od 1957 r. w najciekawszym i najbardziej znanym budynku Sulmierzyc swoją siedzibę ma Muzeum Regionalne Ziemi Sulmierzyckiej. 
W zbiorach Muzeum znajduje się kolekcja lam naftowych, zegarów, żelazek. Na uwagę zasługują oryginalne zachowane skrzynie cechowe, chrzcielnica z XVI wieku oraz wiele innych przedmiotów i pamiątek pochodzących z poprzednich stuleci. Muzeum aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym i oświatowym miasta. Jest organizatorem wystaw czasowych związanych z historią miasta, konkursów i lekcji muzealnych skierowanych do dzieci i młodzieży.

W latach 1989-1993 przeprowadzono ostatnią gruntowną restauracje ratusza.

Zabytkowy ratusz uwieczniony został w 1973 r. na jednym ze znaczków pocztowych wydanych przez Pocztę Polską. Seria poświęcona była polskim zabytkom architektury drewnianej.