Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Zabytki

Wiatrak "JAKUB"

Na północnym krańcu miasta, przy drodze do Chwaliszewa przy skrzyżowaniu ul. Poznańskiej i Ceglarskiej, stoi jedyny z zachowanych w Sulmierzycach dawnych wiatraków. 

Rolniczy charakter miasta sprzyjał rozwoju młynarstwa. Zebrane przez gospodarzy mieszkających w Sulmierzycach  zboża mielone było na miejscu. Do miasta przyjeżdżali także okoliczni rolnicy ze swoimi zbiorami. Na początku XVII w. w Sulmierzycach pracowało 12 wiatraków. Do chwili obecnej zachował się tylko jeden. 

Wiatrak koźlak powstał w 1795 r. Taka data widnieje na jego mącznej belce. Właścicielem wiatraka  był Jakub Kokot. W 1891 r. obiekt został wyremontowany. Ze względu na umieszczenie tej właśnie daty na podkładce pod mącznicą przypuszczać należy, że został on wówczas zdemontowany, być może nawet przeniesiony z innego miejsca. Ostatnim właścicielem młyna wiatrowego był Roman Gendziorowski. Obecnie obiekt ten jest własnością władz miasta.    

Wokół wiatraka wyodrębniono młynisko czyli plac w kształcie kwadratu. Wiatrak stoi na niewielkim, okrągłym nasypie. Niestety, do dnia dzisiejszego nie zachowały się jego ramiona. Kilkanaście lat temu zostały one zniszczone podczas gwałtownej wichury. W 1982 r. wykonano część prac remontowo-konserwatorskich. Rok później wiatrak wpisany został do rejestru zabytków.
W 2007 roku przeprowadzono zewnetrzną konserwację oraz zamontowano śmigi wiatraka. 
W 2009 roku przeprowadzono prace remontowe, które są kontynuacją wcześniejszych remontów i obejmują wymianę i konserwację elementów konstrukcji i wyposażenia wiatraka. 12 września 2009 r. miał miejsce częściowy odbiór robót. Naprawiono schody zewnętrzne i wewnętrzne, wymieniono podłogi II poziomu, naprawiono koło paleczne, uzupełniono oczep, wymieniono rygiel, uzupełniono złącza ciesielskie, wymieniono zęby wału, naprawiono hamulec i uzupełniono kamienie młyńskie. 3 maja 2010 roku odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanego wiatraka połączone z nadaniem