Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Niedziela, 21 lipca 2024
Imieniny: Andrzej, Wiktor, Daniel
pochmurno
28°C

UWAGA MIESZKAŃCY! RUSZAJĄ KONTROLE SZAMB I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW!

Ocena 0/5

Informuję, iż zgodnie z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399), Burmistrz sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ww. ustawy w zakresie gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych oraz ich pozbywania się w sposób zgodny z przepisami ustawy oraz przepisami odrębnymi. 

W związku z powyższym na podstawie Zarządzenia Burmistrza Sulmierzyc nr 30/2024 z dnia 28 czerwca 2024 pracownicy Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach w lipcu 2024 roku będą przeprowadzali kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe, przydomowe oczyszczalnie ścieków.   

Podczas przeprowadzonej kontroli będą sprawdzane dokumenty (rachunki i umowy) potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Sulmierzyce.  

Jak będzie przebiegała kontrola i jakie dokumenty należy okazać?
Kontrole prowadzone będą dwuetapowo:

1 ETAP – właściciele nieruchomości będą wzywani do przedłożenia w określonym terminie w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach odpowiedniej dokumentacji:

- ​umowy zawartej przez właścicieli nieruchomości (współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników i transportu nieczystości ciekłych. Właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów, powinni uczynić to niezwłocznie!
- dowodów (rachunków, faktur VAT) uiszczania opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników i transport nieczystości ciekłych, potwierdzających regularność ich wywozu,
- w przypadku posiadania szamba ostatniej faktury za zużycie wody (ilość wywożonych nieczystości ciekłych za dany okres powinna odpowiadać ilości pobranej w tym okresie wody).
2 ETAP – kontrole w terenie. W przypadku wezwania mieszkańców i niezłożenia  powyższych dokumentów w 1 etapie i  i w wyznaczonym terminie pracownik Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach zobowiązany będzie do przeprowadzenia kontroli na posesji. 

Konsekwencje z nie wykonywania obowiązków: Zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,(t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399) kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie kontroli podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z tym właściciele nieruchomości, którzy posiadają zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków proszeni są o zgłaszanie tego faktu w Urzędzie Miejskim w Sulmierzycach na formularzu ankiety dostępnym tutaj

Ponadto właściciel nieruchomości, na której znajduje się zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomowa oczyszczalnia ścieków, zobowiązany jest do wywozu tych nieczystości poprzez firmę, która posiada zezwolenie na opróżnianie zbiorników na terenie Miasta Sulmierzyce. 

Zgodnie z art. 6 ust. 5a ww. ustawy gmina ma obowiązek prowadzenia kontroli dowodów uiszczania opłat oraz posiadanie umów z przedsiębiorcą na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

Taką kontrolę przeprowadza się co najmniej raz na dwa lata. W związku z powyższym uprawnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Sulmierzycach w lipcu 2024 r. rozpoczną kontrole nieruchomości

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, powinni to uczynić jak najszybciej.

Jeżeli nieruchomość zlokalizowana jest na terenie, gdzie istnieje możliwość podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej, właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci (obowiązek nie dotyczy nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych).

Burmistrz Sulmierzyc
/-/ Dariusz Dębicki 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności

Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.